Locatie


Adresa: Str Teilor nr. 188P Craiova Dolj

Contact


Fax: (+4) 0351 814 075

Email: office@businessmaker.ro
Website: www.businessmaker.com

Oferim


- Consultanta ISO de calitate

- Proiecte si aplicatii pentru Fonduri Europene inovative

- Rebranding si repozitionare pe piata

- Certificat Performanta Energetica

Consultanta HACCP/22000

In domeniul alimentar , IMPLEMENTAREA SISTEMULUI HACCP este obligatorie, fiind impusa prin legislatia nationala si anume, prin Legea sigurantei alimentului 150 Ordinul 1956/1995, respectiv prin HG 924/2005, urmarindu-se responsabilizarea tuturor celor implicati în lantul alimentar.

HACCPSistemul HACCP reprezinta o metoda de control, cu rol preventiv în contaminarea alimentelor, fiind în sine, o metoda sistematica de analiza a proceselor alimentare pentru determinarea posibilelor riscuri si pentru identificarea si managementul Punctelor Critice de Control (PCC) pe fluxul de fabricatie, de la obtinerea materiilor prime pâna la livrarea produsului finit si chiar postlivrare, cu scopul de a preveni ca alimentele nesigure sa ajunga la consumator.

Pentru respectarea legislatiei mai sus mentionate, aveti la dispozitie doua posibilitati:
• Fie sa implementati un Sistem HACCP bazat exclusiv pe principiile HACCP stipulate în Codex Alimetarius.
• Fie sa implementati un Sistem de Management al Sigurantei Alimentului, conform SR EN ISO 22000, sistem ce îmbina principiile HACCP si normele GHP si GMP cu cerintele unui sistem de management, sau în conformitate cu IFS (International Food Standard).

Prin implementarea SH/SMSA/IFS organizatia dvs. va demonstra capabilitatea sa de controla pericolele pentru siguranta alimentului, respectiv conformarea cu cerintele legale specifice.

Daca …

 

  •  înca nu sunteti în posesia unei evaluari de riscuri pentru securitatea alimentului.
  •  nu aveti implementate normele de buna practica în domeniu .
  •  nu aveti înca documentate descrierile de produse proprii, procese tehnologice, materii prime, etc .
  •  si nu numai …


… puteti implementa fie un Sistem de Management al Sigurantei Alimentului, conform ISO 22000 sau IFS, fie doar a Sistemului HACCP, conform Codex Alimentarius.

 

DORITI SA OBTINETI SI AVANTAJE DE GENUL:


 Management performant, prin obiective ?
 Constientizarea angajatilor cu privire la importanta asigurarii unei inocuitati adecvate a produselor alimentare?
 Controlul sistematic al respectarii legislatiei în domeniul sigurantei alimentelor?
 Tinerea sub control a riscurilor de contaminare a alimentelor?
 Prevenirea situatiilor de a fi nevoit sa va retrageTi produsele alimetare de pe piata?
 Reducerea riscurilor de primire de amenzi, penalitati si procese în instanta ?
 Asigurarea unui mediu de depozitare si procesare a alimentelor sigur?
 Apreciere pozitiva, din partea institutiilor de profil, în special a celor de control în domeniu?

În acest caz, ve?i alege IMPLEMENTAREASistemului de Management al Siguran?ei Alimentului (SMSA) (ISO 22000) / Sistemul HACCP (SH) / IFS.

DORITI SA OBTINETI IN PLUS AVANTAJE DE GENUL:


ÎMBUNATATIREA IMAGINII în relatia cu institutiile publice, parteneri de afaceri si alte parti interesate.
* AVANTAJ CONCURENTIAL.
* Un plus de VALOARE, sigla si renumele organismelor de certificate/acreditare actionând ca o marca a recunoasterii calitatii organizatiei în sine.
* Oferirea de ÎNCREDERE si SIGURANTA a consumatorului în produsele dvs..
* Facilitarea participarii la licitatii, uneori certificarea SMSA fiind o cerinta obligatorie.
* Posibilitatea intrarii pe piete noi. Etc.

În acest caz, veti alege si CERTIFICAREA Sistemului de Management al Sigurantei Alimentului (SMSA)(ISO 22000) / Sistemul HACCP (SH) / IFS.

Sistemul de management al sigurantei alimentare (SMSA) sau Sistemul HACCP, poate fi implementat atat separat cat si in mod integrat cu alte sisteme. La implementarea integrata veti beneficia de reduceri de costuri, fata de varianta implementarii ulterioare si a altor sisteme.

Contacteaza-ne acum !

Copyright © 2018 Business Maker

Ministerul Fondurilor Europene