Locatie


Adresa: Str Teilor nr. 188P Craiova Dolj

Contact


Fax: (+4) 0351 814 075

Email: office@businessmaker.ro
Website: www.businessmaker.com

Oferim


- Consultanta ISO de calitate

- Proiecte si aplicatii pentru Fonduri Europene inovative

- Rebranding si repozitionare pe piata

- Certificat Performanta Energetica

Certificat De Performanta Energetica

Directiva europeana 91/2002/CE privind performanta energetica a cladirilor a fost transpusa in legislatia romana prin legea 372/2005 . Legea nr.372/2005 publicata in Monitorul Oficial Partea I din 19.12.2005 privind performanta energetica a cladirilor, intrata in vigoare la 01.01.2007, prevede la art.13-(1) ca CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA ( CPE ) al cladirii se elaboreaza cu respectarea legislatiei in vigoare pentru cladirile din categoriile prevazute la art.7 alin.(1) care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate dupa cum urmeaza:

  • a) locuinte unifamiliale; 
  • b) blocuri de locuinte; 
  • c) birouri; 
  • d) cladiri de învatamânt;
  • e) spitale si dispensare
  • f) hoteluri si restaurante;
  • g) sali de sport; 
  • h) cladiri pentru servicii de comert;
  • i) alte tipuri de cladiri consumatoare de energie(camine,internate,primarii,consilii judetene,cantine etc).  

De asemeni certificatul de performanta energetica se va solicita la emiterea autorizatiei de construire pentru lucrarile de renovare ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, sau lucrari de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa cladirii (art.3,alin.9). Doar pentru vanzare sau inchiriere termenul a fost prelungit conform OUG nr.114/2009 art.XV pana la 01.01.2011. Mai mult, art.10 din aceeasi lege prevede ca : pentru cladirile noi cu o suprafata de peste 1000 mp, autoritatea administratiei publice locale sau judetene,prin certificatul de urbanism dat in vederea emiterii autorizatiei de construire, potrivit legii, solicita intocmirea unui studiu de fezabilitate tehnica, economica si de mediu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei.

Auditul energetic presupune analizarea unei constructii din punct de vedere ethnic si economic si propunerea unor solutii tehnico financiare in vedere imbunatatirii performantelor energetice ale cladirii. Scopul auditului energetic este de a oferi masuri de imbunatatire a performantei energetice si se finalizeaza cu eliberarea unui certificate energetic in faza analizata. Acest certificat pune in evidenta deficientele energetice ale cladirii.Certificatul energetic este valabil 10 ani acesta reliefand performanta energetic a cladirii fiind necesar in oric etranzactie cu privire la imobilul respectiv (vanzare, inchiriere)

Contacteaza-ne acum !

Copyright © 2018 Business Maker

Ministerul Fondurilor Europene